Btw terugvragen? Houd de nieuwe regels in de gaten

Met ingang van 1 januari 2017 is de regelgeving omtrent het terugvragen van btw met betrekking tot oninbare vorderingen veranderd. De gevolgen van deze wijziging zijn sinds de afgelopen jaarwisseling merkbaar.

Btw terugvragen? Houd de nieuwe regels in de gaten

Wilt u btw terugvragen? De regelgeving omtrent het terugvragen van btw met betrekking tot oninbare vorderingen is sinds 2017 veranderd. Wat is er precies gewijzigd? Cijfer10 zet enkele aandachtspunten voor u op een rij.


Terugvragen btw op verzonden facturen

Vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 ligt, worden op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen dient teruggevraagd te worden in de eerste btw-aangifte van 2018 (maand- of kwartaalaangifte). Het bedrag dat u terugvraagt, dient ingevuld te worden als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van die aangifte.

Bij oninbare vorderingen met een uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017, dient de btw daarover teruggevraagd te worden vanaf 1 januari 2018. Ook dan dient het bedrag als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van uw btw-aangifte. Dit dient te gebeuren in het tijdvak waarin duidelijk is dat de klant niet meer zal betalen maar in ieder geval uiterlijk 1 jaar na de uiterste betaaldatum. Betaalt een klant later toch nog (voor een deel) de factuur? Dan dient bij de eerst volgende btw-aangifte, bij vraag 1a of 1b, de hierover ontvangen btw aangegeven te worden.

Btw afdragen op ontvangen facturen
Wanneer een factuur niet of slechts gedeeltelijk wordt betaald óf wanneer het factuurbedrag (gedeeltelijk) terug komt, dan moet de btw terugbetaald worden die teveel is afgetrokken. De btw dient terug betaald te worden indien:

  • het moment dat een factuurbedrag (deels) wordt terugbetaald;
  • op het moment dat duidelijk is dat de factuur niet (geheel) betaald gaat worden;
  • maximaal 1 jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur (de 1-jaarstermijn). Tot 1 januari 2017 was dit 2 jaar.

De btw dient aangegeven te worden op de btw-aangifte over het tijdvak waarin één van deze mogelijkheden plaatsvindt.

Gevolgen geen correcte aangifte btw
Is de btw niet tijdig teruggevraagd, dan moet alsnog worden verzocht om een teruggave btw middels een suppletie. Dat is een verzoek om ambtshalve teruggave. Daarbij bestaat de kans dat de btw niet meer wordt teruggeven door de Belastingdienst. Wanneer de btw niet tijdig wordt afgedragen, dan kunnen de gevolgen voor de belastingplichtige en zijn adviseur groot zijn. Er kunnen naheffingsaanslagen volgen met een boete, maar er kan ook verdere (strafrechtelijke) vervolging plaatsvinden.


Persoonlijk adviesgesprek
Wilt u meer informatie over dit artikel? Aarzel niet en neem contact op met de adviseurs Cijfer10. Zij vertellen u graag meer over het terugvragen van btw en de bijbehorende aandachtspunten. Indien gewenst nodigen onze adviseurs u uit voor een persoonlijk adviesgesprek.