Heeft u al inzicht in de relevante posten voor de WKR?

Sinds 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Heeft u al inzicht in de relevante posten voor de WKR? Download ons rekenmodel.

Heeft u al inzicht in de relevante posten voor de WKR?

Sinds 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Onder de werkkostenregeling (WKR) mag u maximaal 1,2% van het totale fiscale loon belastingvrij besteden aan vergoedingen en verstrekkingen. Dit noemen we de vrije ruimte. U bepaalt zelf welke vergoedingen en verstrekkingen u aanwijst als werkkosten. Heeft u al inzicht in de relevante posten voor de WKR? Ga naar onze WKR-pagina en download het rekenmodel.