Inhuren zzp’er vastleggen in overeenkomst

Veel (land- en tuinbouw)bedrijven hebben vast of tijdelijk werk, wat ingevuld moet worden met arbeid van derden.

Inhuren zzp’er vastleggen in overeenkomst

Veel (land- en tuinbouw)bedrijven hebben vast of tijdelijk werk, wat ingevuld moet worden met arbeid van derden. Daarbij zijn verschillende mogelijkheden om deze arbeid in te vullen:

in dienst nemen van werknemers, 

gebruikmaken van uitzendkrachten, 

bedrijfsverzorging, 

inschakelen van payrollwerknemers. of 

inhuren van zzp’ers.

Zzp-werkzaamheden
Als een opdrachtgever werkt met zzp’ers kan het onduidelijk zijn of hij voor die opdrachtnemers loonheffingen moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. De VAR gaf opdrachtgevers hierover tot 1 mei 2016 duidelijkheid, maar de VAR is afgeschaft. Per 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten nu bij iedere arbeidsrelatie die zij aangaan beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking.

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden
Als men er zeker van is dat de arbeidsrelatie niet voldoet aan de voorwaarden van een echte of (niet uit te sluiten) fictieve dienstbetrekking, is het raadzaam de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst van opdracht. Daarvoor is een ‘modelovereenkomst agrarische werkzaamheden’ beschikbaar, welke is goedgekeurd door de Belastingdienst. Men heeft echter alleen zekerheid als ook daadwerkelijk volgens de letter van de modelovereenkomst gewerkt wordt. Dit zal dus regelmatig gecheckt moeten worden.

Eigen overeenkomst
Het is ook mogelijk een eigen overeenkomst op te stellen, mits de bepalingen niet strijdig zijn met de essentiële bepalingen uit de modelovereenkomst. Dit betreft met name de omschrijving en het resultaat van de opdracht, de zelfstandige indeling en uitvoering van de werkzaamheden en de akkoordverklaring van de opdrachtnemer dat de opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Ondertekenen en bewaren overeenkomst
Na ondertekening van de overeenkomst zullen beide partijen een exemplaar in de eigen administratie moeten bewaren.