Verwerkersovereenkomst

In het kader van de privacywetgeving (AVG) die sinds mei 2018 van kracht is, hanteert Cijfer10 een verwerkersovereenkomst. U kunt een exemplaar hier downloaden.

Cijfer10 vindt privacy en effectieve databescherming van cruciaal belang. Wij gaan op zorgvuldige wijze om met privacy en data en hebben daar altijd al veel zorg en aandacht aan besteed. Recent is de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Onderdeel van de nieuwe  privacywetgeving is dat wij verplicht zijn met u een verwerkersovereenkomst aan te gaan, omdat wij namens u gegevens verwerken. Om u hierin te faciliteren hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin wij onze verplichtingen en onze zorgzaamheid als verwerker richting u vastleggen. In de verwerkersovereenkomst is vastgelegd hoe de geheimhouding en beveiliging van data, toezicht op naleving, datalekken en aansprakelijkheid zijn geregeld. Klik hier voor de verwerkersovereenkomst. Met deze verwerkersovereenkomst voldoet u en Cijfer10 aan de nieuwe privacy wetgeving.